arsmusica.cz

             

 

> O nas

Polskie Towarzystwo Artystyczne-Polské umělecké sdružení

ARS MUSICA, z.s.

PTA Ars Musica powstało w lutym 1999 w Czeskim Cieszynie jako niezależna organizacja z osobowością prawną. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa jest ok. 15 osób (przedewszystkim pedagogów, artystów i przedsiębiorców).

Celem Organizacji jest promowanie kultury polskiej mniejszości narodowej w RC, zwłaszcza muzycznej, ludowej i teatralnej, jak również opieka organizacyjna i materialna nad zespołami o wyższym poziomie artystycznym, w szczególności ludzi młodych.

Obecnie w ramach PTA Ars Musica zrzeszone są następujące zespoły na zasadach członkostwa kolektywnego:

Chór Studencki „COLLEGIUM IUVENUM“ 60 osób
Chór Mieszany „CANTICUM NOVUM“ 40 osób
Chór Kameralny „MUSICAE AMANTES“   6 osób
Kapela Gorolsko „ZORÓMBEK“ 20 osób
Kapela Gorolsko „SÓMSIEK“ 10 osób
Zespół Studencki „SZKAPA“ 10 osób
Kompania Osób Prywatnych „AMICI CANTIONIS ANTIQUAE“   8 osób
Zespół Wokalny „ALAUDAE“ 10 osób

Towarzystwo organizuje również przy współpracy innych instytucji (Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, Koło Macierzy Szkolnej PSP w Błędowicach, Kongres Polaków w RC, ...) “Przegląd Szkolnych Zespołów Śpiewaczych”, “Festiwal Piosenki Dziecięcej”, "Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej" i Konkursu Recytacyjnego Kresy.

Członkowie zwyczajni PTA ARS MUSICA
MUDr. Michał BIELESZ  
mgr Szymon BRANDYS  
Mgr. Jan BRANNY wiceprezes
Ing. Roman CIEŚLAR przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mgr. Renata CZADER  
Dr. Leszek KALINA prezes, kierownik artystyczny    info
dr Władysław KUBIEŃ  
mgr Martyna RADŁOWSKA-OBRUSNÍK rzecznik prasowy
Mgr. Sylwia SIEDLACZEK  
Mgr. Grażyna SUCHA  
Prof. Dr. Alojzy SUCHANEK CSc. członek zarządu
MUDr. Bogdan SZMEK  
ThDr. Józef SZYMECZEK, Dr.  
Mgr. Adam WALACH  
Ing. arch. Marek WOJNAR kronikarz
Mgr. Kazimierz WOREK skarbnik
PTA ARS MUSICA, z.s., Havlíčkova 13 (PG), 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, CZECH REPUBLIC, e-mail: am@arsmusica.cz