dr Leszek KALINA

urodził się w roku 1963 w Trzyńcu. Po absolwowaniu Polskiego Gimnazjum (Liceum) w Czeskim Cieszynie zostaje studentem wychowania muzycznego i filologii czeskiej na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie. W czasie studiów interesuje się w szczególności chóralistyką, etnomuzykologią, historią muzyki i pedagogiką muzyczną. Na początku czwartego roku studiów (1986) inicjuje założenie młodzieżowego chóru mieszanego pod nazwą Collegium Canticorum, który w krótkim czasie staje się znany nie tylko na Zaolziu. Po uzyskaniu dyplomu poszerza swoją wiedzę teoretyczną z zakresu muzykologii i pedagogiki muzycznej, w roku 1991 broni pracę doktorską “Komparatystyka polskiego i czeskiego systemu szkolnictwa muzycznego”. Absolwuje również pięciokrotnie seminaria z zakresu interpretacji muzyki chóralnej, prowadzone w Międzyzdrojach przez profesora Akademii Muzycznej w Warszawie Józefa Boka.

Kiedy zostaje wykładowcą wychowania muzycznego w Polskim Gimnazjum (czyli Polskim Liceum) w Czeskim Cieszynie tworzy z uczniów szkoły chór, który w styczniu 1991 roku przyjmuje nazwę Chór Studencki “Collegium Iuvenum”.

W dziedzinie muzyki ludowej organizuje dwie kapele góralskie: “Zorómbek”, składającą się również z uczniów Gimnazjum-Liceum (1989) oraz “Sómsiek” (absolwenci) (1995). Jest również założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu kameralnego “Amici Cantionis Antiquae” (1992), Chóru Mieszanego “Canticum Novum” (1999) oraz Zespołu Wokalnego “Alaudae”(2002). Oprócz tego działa w latach 1980-1995 jako członek lub kierownik około 15 innych zespolów muzycznych lub scenicznych.

Leszek Kalina bierze czynny udział w Zaolziańskim życiu muzycznym nie tylko jako kierownik artystyczny „własnych“ zespolów. W latach 1991-2003 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Zrzeszenia Śpiewaczo Muzycznego (zaolziański oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Unii Chórów Czeskich działający do roku 2013 ) a od roku 2005 prezesa. Od 1989 do 1993  był również przewodniczączm Pionu Kompozytorskiego Sekcji Literacko-Artystycznej PZKO, od 1998 do 2019 metodykiem wychowania muzycznego w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego (Cz. Cieszyn).

Po rozejściu z chórem Collegium Canticorum (1999) konstytuuje razem z grupą osób Polskie Towarzystwo Artystyczne “Ars Musica”, którego zostaje kierownikiem artystycznym a od 2016 również prezesem; celem Towarzystwa jest promowanie szeroko pojętej kultury polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

Od roku 1991 jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Dyrygentów Chóralnych Asocjacji Artystów i Teoretyków Muzyki Republiki Czeskiej, gdzie w chwili obecnej pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego dla chórów mieszanych a w roku 2006 przyznano mu członkostwo Towarzystwa Artystów Koncertowych Republiki Czeskiej. W latach 2004-2009 był prezesem komisji Ministerstwa Kultury RC d/s grantów na konkursy i festiwale międzynarodowe.

Prowadzi również seminaria fachowe, wykłady oraz zajęcia warsztatowe w dziedzinie chóralistyki i etnomuzykologii na różnych festiwalach i konkursach, jak również występy połączonych chórów. Jest również autorem (współautorem) lub recenzentem kilku prac pedagogiczno-muzycznych, muzyczno-historycznych, filologicznych, podręczników WM, śpiewników chóralnych i szkolnych oraz programów nauczania WM.

Z kilku odznaczeń, które otrzymał, warto wspomnieć o „Złotym Krzyżu Zasługi“ prezydenta  RP (2015), “Zasłużonym dla Kultury Polskiej” nadanym przez Ministra Kultury i Sztuki RP (1996), Medalu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (2005), Złotej Odznace Honorowej z Laurem PZChiO (2009), Złotej Odznace  UChCz (2009), nagrodzie "Srebrnych Spinek" Konsulatu Generalnego RP v Ostrawie (2001), Międzynarodowej Nagrodzie im. Stanisława Moniuszki (2010) oraz nagrodzie “Wyróżniająca się osobistość pedagogiczna roku” wojewody morawsko-śląskiego (2002).

 

Najważniejsze sukcesy artystyczne

2023

Srebrne Pasmo w finale ogólnokrajowego konkursu "MEZZOCHORI" Collegium Iuvenum

2023

Srebrny Dyplom na XII Międzynarodowym Konkursie Pieśni Maryjnej w Częstochowie Canticum Novum

2022

Srebrnz Dyplom na XVII Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Biała Canticum Novum

2019

udział w niekonkursowym V Festiwalu P-P-M w Ohrid (Macedonia) Sómsiek

2019

1. miejsce w Konkursie "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Zorómbek

2018

1. miejsce i wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta w Międzynarodowym Konkursie "Varsovia Cantat" w Warszawie Collegium Iuvenum

2017

Srebrne Pasmo w finale ogólnokrajowego konkursu "Opava Cantat" Collegium Iuvenum

2017

2 Srebrne Strefy w V Międzynarodowym Konkursie BRATISLAVA CANTAT (Słowacja) Canticum Novum

2017

Złoty Medal w 45. Międzynarodowym Konkursie "Święto Pieśni" w Ołomuńcu Collegium Iuvenum

2017

2. miejsce (pierwszego nie przyznano) w Konkursie "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Zorómbek

2016

Srebrny Dyplom w VII Międzynarodowym Konkursie Adwentowym i Bożonarodzeniowym w Krakowie

Canticum Novum

2016

Srebrny Dyplom w VII Międzynarodowym Konkursie Adwentowym i Bożonarodzeniowym w Krakowie

Collegium Iuvenum

2014

Srebrny Dyplom w X Konkursie Rybnicka Jesień Chóralna

Collegium Iuvenum

2014

2 Srebrne Strefy w XXVIII Międzynarodowym Konkursie PRAGA CANTAT

Canticum Novum

2014

wyróżnienie (2. miejsce) w konkursie "Rozśpiewany Śląsk" w Koszęcinie Zorómbek

2014

2. miejsce w Konkursie "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Zorómbek

2014

2. miejsce w kat. chórów dużych i 3. miejsce w kat. chórów kameralnych w IV międzynarodowym konkursie VRATISLAVIA SACRA we Wrocławiu Canticum Novum

2013

Koncert Bożonarodzeniowy w Senacie RP w Warszawie

Collegium Iuvenum

2013

Złote Pasmo w finale ogólnokrajowego konkursu "Opava Cantat"

Collegium Iuvenum

2013

”Srebrny Dyplom” w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Międzyzdrojach

Canticum Novum

2013

2. (pierwszego nie przyznano) i 3. miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Cracovia Cantans" w Krakowie

Collegium Iuvenum

2012

zwycięstwo w ankiecie "TACY JESTEŚMY" na najpopularniejszy chór Zaolzia

Collegium Iuvenum

2012

"Srebrna Pochodnia" na V Międzynarodowym Konkursie Pieśni Maryjnej w Częstochowie

Collegium Iuvenum

2012

1. miejsce na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. St. Hadyny

Zorómbek

2012

”Srebrna Wstęga” w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Námestovie (Słowacja) Canticum Novum

2012

2. miejsce w Konkursie "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Zorómbek

2012

"Złoty i  Srebrny Dyplom" na VI Międzynarodowym Konkursie "SLOVAKIA CANTAT" w Bratysławie (Słowacja) Collegium Iuvenum

2011

Srebrna Strefa w III Miedzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Bratysławie (Słowacja) Zorómbek

2011

2. miejsce w finale konkursu ”Śląskie Śpiewanie” w Piekarach Śląskich Zorómbek

2011

udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów europejskich - 57. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cork (Irlandia) Canticum Novum

2010

Złoty Dyplom oraz 1. miejsce w kategorii na VI Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Biała Canticum Novum

2010

Wyróżnienie w XXII Międzynarodowym Konkursie Pieśni Religijnej w Rumii Collegium Iuvenum

2010

1. miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. St. Hadyny

Zorómbek

2010

srebrny i złoty medal na 38.konkursie "Festa Musicale" w Ołomuńcu

Canticum Novum

2009

zwycięstwo w ankiecie "TACY JESTEŚMY" na najpopularniejszy chór Zaolzia

Canticum Novum

2009

wyróżnienie w ankiecie "TACY JESTEŚMY" na najpopularniejszy zespół Zaolzia

Alaudae

2009

2. miejsce (IV kategoria) oraz 3. miejsce (II b kategoria)  w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów europejskich - 48. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym "Seghizzi" w Gorizii (Włochy)

Canticum Novum

2009

”Srebrna Wstęga” w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Námestovie (Słowacja)

Collegium Iuvenum

2009

1. miejsce w 57. Europejskim Festiwalu Zespołów Młodzieżowych w Neerpelt (Belgia)

Zorómbek

2009

1. miejsce w swojej kategorii i absolutne zwycięstwo w konkursie "Chrám i tvrz" we Vsetínie

Alaudae

2008

Złoty Dyplom na IV Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Biała

Canticum Novum

2008

wyróżnienie (2. miejsce) w X Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. St. Hadyny w Wiśle

Zorómbek

2008

wydanie płyty kompaktowej “Ło, przepiekne grónie”

Zorómbek

2008

3 Srebrne Strefy na XX Międzynarodowym Konkursie Chórów Akademickich w Pardubicach

Canticum Novum

2008

Srebrny medal na Festa Musicale w Ołomuńcu

Amici Can. Antiquae

2008

"Srebrny Kamerton" w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2007

3. miejsce w kategorii chórów mieszanych, 4. miejsca w kategoriach chórów żeńskich i folklorze chóralnym w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów europejskich - XXV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Cantonigròs (Hiszpania)

Canticum Novum

2007

2. miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Muzyki i Pieśni im. St. Hadyny w Koszęcinie

Zorómbek

2007

”Złoty Kamerton” w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2007

”Złoty Kamerton” w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Alaudae

2006

2. miejsce w kategorii A w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pieśni Religijnej w Rumii

Canticum Novum

2006

wydanie płyty kompaktowej “Novum koncertowo”

Canticum Novum

2006

”Złoty Kamerton” i wicemistrzostwo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Alaudae

2006

”Srebrna Strefa” na konkursie young2006prague

Collegium Iuvenum

2006

wydanie płyty kompaktowej “MEMENTO 1939-1945”

chóry Ars Musica

2005

zwycięstwo w ankiecie "TACY JESTEŚMY" na najpopularniejszy chór Zaolzia

Canticum Novum

2005

1. miejsce i nagroda dla najlepszego dyrygenta w Konkursie Rybnicka Jesień Chóralna

Canticum Novum

2005

”Złoty Dyplom” na IX. Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Białej

Collegium Iuvenum

2005

2. miejsce w Złotej Strefie na XI Konkursie Chórów Akademickich w Banskiej Bystricy (Słowacja)

Canticum Novum

2005

”Złota Wstęga” na 27. Międzynarodowym Konkursie Figúša-Bystrého w Banskiej Bystricy (Słowacja)

Collegium Iuvenum

2005

”Złoty Kamerton” w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2004

3. miejsce w kategorii chórów wybitnych oraz Złote Pasmo w kategorii folkloru na XVIII Międzynarodowym Konkursie Praga Cantat

Canticum Novum

2004

Złota Wstęga w kategorii A1 na IX Festiwalu ”Opava Cantat”

Collegium Iuvenum

2004

wydanie płyty kompaktowej “Iuvenum koncertowo”

Collegium Iuvenum

2004

1. miejsce "Cum Laude" w 52. Europejskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt (Belgia)

Collegium Iuvenum

2004

”Złoty Kamerton” i wicemistrzostwo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2004

Wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Amici Can. Antiquae

2003

dwie Złote wstęgi i 1 miejsce w kategorii A1 na VIII Festiwalu ”Opava Cantat”

Collegium Iuvenum

2003

1. miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Pieśni Ludowej im. St. Hadyny w Wiśle

Zorómbek

2003

udział w prestiżowym 40. Międzynarodowym Konkursie Chórów  w Spittal an der Drau (Austria)

Canticum Novum

2003

1. miejsce i Złoty Dyplom w kategorii A na III  Międzynarodowym Konkursie Chórów  im. B.Martinů w Pardubicach.

Canticum Novum

2003

Złota strefa na Festiwalu ”Gymnasia Cantant” w Brnie

Collegium Iuvenum

2003

”Złoty Kamerton” w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2003

2. miejsce w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Zorómbek

2002

2. miejsce w XII Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach

Canticum Novum

2002

udział w niekonkursowym V Międzynarodowym Festiwalu Chórów Alta Pusteria (Włochy), gdzie zespół został uznany za czołowy chór.

Canticum Novum

2002

1. miejsce w finale konkursu ”Śląskie Śpiewanie” w Tarnowskich Górach

Zorómbek

2002

"Srebrny Kamerton" i wicemistrzostwo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2001

Złota wstęga na VI Festiwalu ”Opava Cantat”

Collegium Iuvenum

2001

3. miejsce na I Festiwalu Chórów Śląskich w Ustroniu.

Canticum Novum

2001

Złota strefa na Festiwalu ”Gymnasia Cantant” w Brnie

Collegium Iuvenum

2001

zdobycie ”Złotego Kamertonu” i wicemistrzostwa w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

2000

Złota wstęga na V Festiwalu ”Opava Cantat”

Collegium Iuvenum

2000

udział na prestiżowym Festiwalu Twórczości Chóralnej w Jihlavie oraz wykonanie utworu prapremierowego

Canticum Novum

2000

1. miejsce w finale konkursu ”Śląskie Śpiewanie” w Chorzowie

Zorómbek

2000

Złota strefa na Festiwalu ”Gymnasia Cantant” w Brnie

Collegium Iuvenum

2000

"Srebrny Kamerton" w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

1999

2. miejsce w XXX Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu

Sómsiek

1999

2. miejsce w Konkursie Kapel Ludowych w Zebrzydowicach

Zorómbek

1999

Złota strefa na Festiwalu ”Gymnasia Cantant” w Brnie

Collegium Iuvenum

1999

zdobycie ”Złotego Kamertonu” i wicemistrzostwa w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy

Collegium Iuvenum

1998

Złota wstęga na III Festiwalu ”Opava Cantat”

Collegium Iuvenum

1998

Złota Wstęga na konkursie muzyki adwentowej i kolędowej w Pradze

Collegium Canticorum

1998

wydanie płyty kompaktowej “Z narodzenia Pana”

Collegium Canticorum

1997

Złota wstęga na II Festiwalu ”Opava Cantant”

Collegium Iuvenum

1997

wyróżnienie w kategorii A (chórów o wysokim poziomie artystycznym) na IX Konkursie Muzyki Religijnej w Rumii

Collegium Canticorum

1997

1. miejsce w Konkursie Kapel Ludowych w Zebrzydowicach

Sómsiek

1997

1. miejsce w regionalnym konkursie ”Śląskie Śpiewanie” w Cieszynie

Zorómbek

1997

zdobycie ”Złotego Kamertonu” i wicemistrzostwa w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych

Collegium Iuvenum

1996

1. miejsce w finale konkursu ”Śląskie Śpiewanie” w Zabrzu

Zorómbek

1996

1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Katowicach

Collegium Iuvenum

1996

wydanie płyty kompaktowej "Canticorum iubilo"

Collegium Canticorum

1995

udział w Światowym Konkursie Muzycznym w Llangollen (Walia - Wielka Brytania)

2. miejsce w tym znaczącym konkursie w kategorii kapel ludowych

Collegium Canticorum

Sómsiek

1995

trzy Złote Pasma na Zawodach Śpiewaczych ZŚM

Collegium Canticorum

Collegium Iuvenum

Amici Can. Antiquae

1995

zdobycie nagrody za najlepsze wykonanie muzyki współczesnej oraz 3. miejsca na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Pradze w kategorii chórów dorosłych

Collegium Iuvenum

1994

uzdział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w Europie, w XIV Międzynarodowym Konkursie im. B. Bartóka w Debreczynie (Węgry)

Collegium Canticorum

1994

zdobycie ”Złotego Kamertonu” oraz Pucharu Ministra Edukacji Narodowej za absolutne zwycięstwo w swojej kategorii w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych

Collegium Iuvenum

1994

1. miejsce i nagroda za najlepszy program konkursowy na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Pradze

Collegium Canticorum

1993

dotarcie do bydgoskiego finału Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych i zdobycie ”Srebrnego Kamertonu” w swojej kategorii

Collegium Iuvenum

1990

1. miejsce i nagroda za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na Festiwalu Twórczości Chóralnej w Jihlawie

Collegium Canticorum

1990

1. miejsce na Konkursie Polskich Chórów w CSRF

Collegium Canticorum

1988

zdobycie Pucharu Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na Festiwalu Muzyki Chóralnej w Międzyzdrojach przyznawany najwszechstronniejszemu chórowi oraz 4. – 5. miejsce w konkursie

Collegium Canticorum