arsmusica.cz

             

 

> Sponsorzy
 
AKTUALNI SPONSORZY
Marcin Burda - Třinec  
Konsulat Generalny RP - Ostrava  
Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz
Fundacja ”Pomoc Polakom na Wschodzie” www.pol.org.pl
MUDr. Michał BIELESZ - Třinec  
Macierz Szkolna w RC - Koło Polskiego Gimnazjum www.macierz.cz
JAP Industries, s.r.o. - Bystřice n/Ol. www.jap.cz
 
BYLI SPONSORZY
Občané spolu - Nezávislí (sen. J.Cienciała)

www.obcanespolu.cz

Barbara Zawada  
Fundusz Rozwoju Zaolzia KP www.polonica.cz/
MUDr. Ewa Bielesz - Třinec  
MUDr. Krystyna Jeżowicz - Č.Těšín  
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” www.wspolnota-polska.org.pl
MUDr. Halka Krzyżanek - Třinec  
Třinecké železárny, a.s. www.trz.cz
Elmax Store a.s. - Nadační fond IKAR www.elmax.cz
Městský úřad Český Těšín www.tesin.cz
 

Instytucje współpracujące

Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie http://www.gympol.cz/
Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie http://www.pctesin.cz/
Unie českých pěveckých sborů www.ucps.cz
Polski Związek Chórów i Orkiestr - Bielsko-Biała

http://www.pzchiobb.pl

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej - koło PSP Błędowice www.macierz.cz
Wislańskie Centrum Kultury www.wisla.pl
Kulturní a společenské středisko Střelnice - Č.Těšín http://www.kassct.cz/
VeGeBus, s.r.o. www.vegebus.cz

PTA ARS MUSICA, z.s., Havlíčkova 13 (PG), 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, CZECH REPUBLIC, e-mail: am@arsmusica.cz