arsmusica.cz

             

 

> Sponsorzy
 
Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Warszawa www.wspolnota-polska.org.pl
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Bielsko-Biała www.wspolnota-polska.org.pl
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Katowice www.wspolnota-polska.org.pl
Fundacja”Pomoc Polakom na Wschodzie” - Warszawa www.pol.org.pl
Konsulat Generalny RP - Ostrava http://www.ostrawa.msz.gov.pl/pl/root
Městský úřad Český Těšín www.tesin.cz
Macierz Szkolna w RC - Koło Polskiego Gimnazjum www.macierz.cz
MUDr. Halka Krzyżanek - Třinec  
MUDr. Ewa Bielesz  
MUDr. Krystyna Jeżowicz - Č.Těšín  
Ing. Jan Sniegon  
Marcin Burda  
JAP Trading, s.r.o. - Bystřice n/Ol. www.jap.cz
Hajduk i Partnerzy www.hajduk.cz
Třinecké železárny, a.s. www.trz.cz
WALMARK, a.s. www.walmark.cz
Produkcja kart plastikowych

www.levne-karty.cz

Nadační fond IKAR  

Instytucje współpracujące:
Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie http://www.gympol.cz/
Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie http://www.pctesin.cz/
Unie českých pěveckých sborů www.ucps.cz
Zespół Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" im.St.Hadyny www.zespolslask.pl
Wislańskie Centrum Kultury www.wisla.pl
Macierz Szkolna w Republice Czeskiej - koło PSP Błędowice www.macierz.cz
Kulturní a společenské středisko Střelnice - Č.Těšín http://www.kassct.cz/
PTA ARS MUSICA, z.s., Havlíčkova 13 (PG), 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, CZECH REPUBLIC, e-mail: am@arsmusica.cz