arsmusica.cz

             

 

> Sponsorzy
 
Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Warszawa www.wspolnota-polska.org.pl
Konsulat Generalny RP - Ostrava http://www.ostrawa.msz.gov.pl/pl/root
Marcin Burda  
Městský úřad Český Těšín www.tesin.cz
Fundacja”Pomoc Polakom na Wschodzie” www.pol.org.pl
Elmax Store a.s. - Nadační fond IKAR www.elmax.cz
Třinecké železárny, a.s. www.trz.cz
Macierz Szkolna w RC - Koło Polskiego Gimnazjum www.macierz.cz
MUDr. Halka Krzyżanek - Třinec  
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Bielsko-Biała www.wspolnota-polska.org.pl
MUDr. Ewa Bielesz i MUDr. Michał BIELESZ - Třinec  
MUDr. Krystyna Jeżowicz - Č.Těšín  
JAP Trading, s.r.o. - Bystřice n/Ol. www.jap.cz
Občané spolu - Nezávislí (sen. J.Cienciała)

www.obcanespolu.cz

Barbara Zawada  
Fundusz Rozwoju Zaolzia KP www.polonica.cz/
   
Produkcja kart plastikowych

www.levne-karty.cz


Instytucje współpracujące:
Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie http://www.gympol.cz/
Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie http://www.pctesin.cz/
Unie českých pěveckých sborů www.ucps.cz
Polski Związek Chórów i Orkiestr - Bielsko-Biała

http://www.pzchiobb.pl

Wislańskie Centrum Kultury www.wisla.pl
Macierz Szkolna w Republice Czeskiej - koło PSP Błędowice www.macierz.cz
Kulturní a společenské středisko Střelnice - Č.Těšín http://www.kassct.cz/
VeGeBus, s.r.o. www.vegebus.cz
PTA ARS MUSICA, z.s., Havlíčkova 13 (PG), 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, CZECH REPUBLIC, e-mail: am@arsmusica.cz