Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

dział wychowania muzycznego

PROTOKOŁY z ZEBRAŃ METODYCZNYCH (następne zwyczajne w październiku 2014)

6.10.2011        18.10.2012        22.10.2013

AKTUALNOŚCI:

Uprzejmie proszę Kolegów - nauczycieli WM - o presłanie swoich adresów mailowych oraz numerów telefonów komórkowych (o ile tak nie uczynili na ostatnim zebraniu metodycznym) na skrytkę am@arsmusica.cz . Będę miał tym samym lepszą możliwość komunikacji z Państwem.

IMPREZY:

(w tym informacje na temat Międzynarodowego Konkursu Pieśni Ludowej im. St.Hadyny)

Stałe sprawy:

Plany nauczania - klasy:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9

Spisy:

Książki płyty CD kasety audio kasety video

SŁOWNICZEK MUZYCZNY - terminologia podstawowa z języka włoskiego

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ