Dr. Leszek KALINA

se narodil v roce 1963 v Třinci. Po maturitě na Polském gymnáziu v Českém Těšíně se stává studentem hudební výchovy a bohemistiky na Pedagogické fakultě v Ostravě. V době studia se obzvlášť zajímá o sborovou hudbu, etnomuzikologii, hudební historii a hudební pedagogiku. Na začátku 4. ročníku studia (1986) zakládá mládežnický smíšený sbor s názvem Collegium Canticorum, který se v krátké době stává známý nejen na Těšínsku. Po státnicích prohlubuje své teoretické znalosti v oblasti muzikologie a hudební pedagogiky a získává doktorát za práci “Komparatistika polského a českého systému hudebního školství” (1991). Je pětinásobným absolventem seminářů týkajících se interpretace sborové hudby vedené profesorem Varšavské hudební akademie Józefem Bokem.

V polském gymnáziu v Českém Těšíně, kde začíná pracovat jako učitel hudební výchovy, tvoří ze studentů této školy pěvecký sbor, který v lednu 1991 přijímá název Studentský sbor Collegium Iuvenum.

V oblasti lidové hudby organizuje dvě horalské kapely: Zorómbek, tvořený rovněž studenty gymnázia (1989) a Sómsiek (absolventi - 1995). Je rovněž zakladatelem a uměleckým vedoucím komorního sboru Amici Cantionis Antiquae (1992), Smíšeného sboru Canticum Novum (1999) a Vokálního souboru Alaudae (2002). Kromě toho působil v létech 1980 – 1995 jako člen nebo vedoucí asi 15 jiných hudebních nebo scénických souborů.

Leszek Kalina je činný v hudebním dění na Těšínsku nejen jako umělecký vedoucí „vlastních“ souborů. V létech 1991-2003 byl uměleckým ředitelem Pěvecko-hudebního sdružení polských sborů v ČR, které do roku 2013 tvořilo samostatnou oblast Unie českých pěveckých sborů a Polského svazu sborů a orchestrů a od roku 2005 byl jeho předsedou. Zastával rovněž funkci předsedy Skladatelské sekce Literárně-uměleckého sdružení PZKO (1989-1993). Do roku 2019 působil i jako metodik pro hudební výchovu Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně.

Po rozchodu se sborem Collegium Canticorum (1999) tvoří spolu se skupinou osob Polské umělecké sdružení "Ars Musica", kterého je v současnosti předsedou i uměleckým vedoucím a jehož cílem je promoce obecně chápané kultury polské národnostní menšiny v České republice.

Od 1991 roku je také řádným členem Sdružení sborových dirigentů Asociace hudebních umělců a vědců České republiky, kde plní funkci krajského konzultanta pro smíšené sbory, a v roce 2006 byl jmenován členem Společnosti koncertních umělců AHUV. V létech 2004-2009 byl předsedou grantové komise Ministerstva kultury ČR pro festivaly a soutěže v zahraničí.

V rámci různých festivalů a soutěží sborových i folklorních často vede odborné semináře, přednášky a ateliéry, rovněž vystoupení spojených pěveckých sborů. Je také autorem (spoluautorem) nebo recenzentem několika prací pedagogicko-hudebních, hudebně-historických, jazykovědných, učebnic HV, sborových i školních zpěvníků a učebních programů HV.

Z několika vyznamenání, která již obdržel, vzpomeňme za všechna „Złoty Krzyż Zasługi“ prezidenta Polské republiky (2015), “Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra kultury Polské republiky (1996), Medaili Ministerstva školství a sportu Polské republiky (2005), Zlaté čestné vyznamenání s vavřínem Polského svazu sborů a orchestrů (2009), Zlatý odznak Unie českých pěveckých sborů (2009), cenu "Srebrnych Spinek" Generálního Konzulátu PR v Ostravě (2001), Mezinárodní cenu Stanisława Moniuszky (2010) a ocenění “Výrazná pedagogická osobnost roku” hejtmana moravsko-slezského kraje (2002).

 

Nejvýznamnější umělecké úspěchy

2023

Stříbrné pásmo ve finále celostátní soutěže středoškolských sborů "MEZZOCHORI" Collegium Iuvenum

2023

"Stříbrná pochodeň" na XII. mezinárodní soutěži marijánské písně v Częstochové (Polsko) Canticum Novum

2022

Stříbrný diplom na XVII. Mezinárodní soutěži Gaude Cantem v Bielsku-Biała (Polsko) Canticum Novum

2019

účast na nesoutěžním V. Festivalu P-P-M v Ohridu (Makedonie) Sómsiek

2019

1. místo na soutěži "Zlatý klas" v Zebrzydowicích (Polsko) Zorómbek

2018

1. místo a ocenění pro nejlepšího dirigenta na Mezinárodní soutěži "Varsovia Cantat" ve Varšavě (Polsko) Collegium Iuvenum

2017

Stříbrné pásmo ve finále celostátní soutěže středoškolských sborů "Opava Cantat" Collegium Iuvenum

2017

2 Stříbrná Pásma na V. Mezinárodní sborové soutěži BRATISLAVA CANTAT Canticum Novum

2017

Zlatá medaile na 45. Svátcích písní v Olomouci Collegium Iuvenum

2017

2. místo (1. nebylo uděleno) na soutěži "Zlatý klas" v Zebrzydowicích (Polsko) Zorómbek

2016

Stříbrný Diplom v VII Mezinárodní soutěži adventní a vánočmí hudby v Krakově

Canticum Novum

2016

Stříbrný Diplom v VII Mezinárodní soutěži adventní a vánočmí hudby v Krakově

Collegium Iuvenum

2014

Stříbrný diplom na X. soutěži Rybnický sborový podzim (Polsko)

Collegium Iuvenum

2014

2 Stříbrná Pásma na XXVIII. Mezinárodní sborové soutěži PRAGA CANTAT

Canticum Novum

2014

zvláštní cena (2. místo) na soutěži "Zpívající Slezsko" v Koszęcině (Polsko) Zorómbek

2014

2. místo na soutěži "Zlatý klas" v Zebrzydowicích (Polsko) Zorómbek

2014

2. místo ve kat. velkých a 3. místo v kat. komorních sborů na IV. mezinárodní soutěži VRATISLAVIA SACRA ve Wrocławi (Polsko) Canticum Novum

2013

Vánoční koncert v senátu PR ve Warszawě

Collegium Iuvenum

2013

Zlaté pásmo ve finále celostátní soutěže středoškolských sborů "Opava Cantat"

Collegium Iuvenum

2013

”Stříbrný diplom” na Mezinárodní sborové soutěži v Międzyzdrojích (Polsko)

Canticum Novum

2013

2. (první neuděleno) a 3. místo na Mezinárodní soutěži "Cracovia Cantans" v Krakowě (Polsko)

Collegium Iuvenum

2012

vítězství v anketě "TACY JESTEŚMY" na nejpopulárnější polský sbor na Těšínsku Collegium Iuvenum

2012

"Stříbrná pochodeň" na V. mezinárodní soutěži mariánské písně v Częstochové (Polsko) Collegium Iuvenum

2012

1. místo na XIV. Mezinárodní soutěži lidové písně St. Hadyny

Zorómbek

2012

Stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži duchovní hudby v Námestově (Slovensko) Canticum Novum

2012

2. místo na soutěži "Zlatý klas" v Zebrzydowicích (Polsko) Zorómbek

2012

"Zlaté a Stříbrné pásmo" na VI. mezinárodní soutěži "SLOVAKIA CANTAT" w Bratislavě (Slovensko) Collegium Iuvenum

2011

Stříbrné pásmo w III. Mezinárodním mládežnickém hudebním festivalu v Bratislavě (Slovensko) Zorómbek

2011

2. místo ve finále soutěže Slezská píseň (Polsko) Zorómbek

2011

účast na jedné z nejprestižnějších evropských soutěží - 57.  mezinárodní sborové soutěži v Corku (Irsko) Canticum Novum

2010

Zlatý diplom a 1. místo v kategorii na VI. Mezinárodní soutěži Gaude Cantem v Bielsku-Biała (Polsko) Canticum Novum

2010

Zvláštní cena na XXII. Mezinárodní soutěži duchovní hudby v Rumii (Polsko)

Collegium Iuvenum

2010

1. místo na XII. Mezinárodní soutěži lidové písně St. Hadyny

Zorómbek

2010

stříbrná a zlatá medaile na Festa Musicale v Olomouci

Canticum Novum

2009

vítězství v anketě "TACY JESTEŚMY" na nejpopulárnější polský sbor na Těšínsku

Canticum Novum

2009

zvlášní cena v anketě "TACY JESTEŚMY" na nejpopulárnější polský soubor na Těšínsku

Alaudae

2009

2. místo (IV. kategorie) a 3. místo (II b. kategorie) na jedné z nejprestižnějších evropských soutěží - 48.  mezinárodní sborové soutěži v Gorizii (Itálie)

Canticum Novum

2009

Stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži duchovní hudby v Námestově (Slovensko)

Collegium Iuvenum

2009

1. místo na 57. Evropském festivalu mládežnických souborů v Neerpeltu (Belgie)

Zorómbek

2009

1. místo v kategorii a absolutní vítězství v soutěži "Chrám i tvrz" ve Vsetíně

Alaudae

2008

Zlatý diplom na IV. Mezinárodní soutěži Gaude Cantem v Bielsku-Biała (Polsko)

Canticum Novum

2008

zvláštní cena (2. místo) na X. Mezinárodní soutěži lidové písně St. Hadyny ve Wiśle (Polsko)

Zorómbek

2008

vydání kompaktní desky Ło, przepiekne grónie

Zorómbek

2008

3 Stříbrná pásma na XX. IFAS-u v Pardubicích

Canticum Novum

2008

Stříbrná medaile na Festa Musicale v Olomouci

Amici Can. Antiquae

2008

Stříbrný kamerton ve finále celostátní soutěže školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2007

3. místo v kategorii smíšených sborů, 4. místa v ženských sborech a lidové písni na jedné z nejprestižnějších evropských soutěží - XXV. mezinárodním sborovém festivalu v Cantonigròs (Španělsko)

Canticum Novum

2007

2. místo na IX. Mezinárodní soutěži lidové písně St. Hadyny v Koszęcině (Polsko)

Zorómbek

2007

Zlatý kamerton na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2007

Zlatý kamerton na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Alaudae

2006

2. místo v kategorii vyspělých sborů na XVIII. Mezinárodní soutěži duchovní hudby v Rumii (Polsko)

Canticum Novum

2006

vydání kompaktní desky Novum koncertowo

Canticum Novum

2006

Zlatý kamerton a 2. místo na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Alaudae

2006

Stříbrné pásmo na soutěži young2006prague

Collegium Iuvenum

2006

vydání kompaktní desky MEMENTO 1939-1945

sbory Ars Musica

2005

vítězství v anketě "TACY JESTEŚMY" na nejpopulárnější polský sbor na Těšínsku

Canticum Novum

2005

1. misto a cena za nejlepší dirigentský výkon na soutěži Rybnický sborový podzim (Polsko)

Canticum Novum

2005

Zlatý diplom na IX. Mezinárodní soutěži Gaude Cantem w Bielsku-Biała (Polsko)

Collegium Iuvenum

2005

2. místo ve Zlatém pásmu na XI. Mezinárodní Akademické Banské Bystrici (Slovensko)

Canticum Novum

2005

Zlaté pásmo na 27. Mezinárodní soutěži Figúše-Bystrého v Banské Bystrici (Slovensko)

Collegium Iuvenum

2005

Zlatý kamerton na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2004

3. místo v kategorii vyspělých sborů a Zlaté pásmo v kategorii folklor na XVIII. Mezinárodní sborové soutěži Praga Cantat.

Canticum Novum

2004

Zlaté pásmo v kategorii A1 na IX. Festivalu Opava Cantat

Collegium Iuvenum

2004

vydání kompaktní desky Iuvenum koncertowo

Collegium Iuvenum

2004

1. místo "Cum Laude" na 52. Evropském festivalu mládežnických sborů v Neerpeltu (Belgie)

Collegium Iuvenum

2004

Zlatý kamerton a 2. místo na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2004

Čestné uznání ve finále celopolské soutěže Vánoční hudby v Będzině (Polsko)

Amici Can. Antiquae

2003

dvě Zlatá pásma a 1. místo v kategorii A1 na VIII. Festivalu Opava Cantat

Collegium Iuvenum

2003

1. místo na V. Mezinárodní soutěži lidové písně St. Hadyny ve Wiśle (Polsko)

Zorómbek

2003

účast na prestižní 40. Mezinárodní sborové soutěži v Spittal an der Drau (Rakousko)

Canticum Novum

2003

1. místo a Zlatý diplom v kategorii A na III. ročníku Mezinárodní soutěže B.Martinů v Pardubicích

Canticum Novum

2003

Zlaté pásmo na Festivalu Gymnasia Cantant v Brně

Collegium Iuvenum

2003

Zlatý kamerton na celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2003

2. místo ve finále celopolské soutěže Vánoční hudby v Będzinie (Polsko)

Zorómbek

2002

2. místo na XII celopolském Festivalu polské sborové písně v  Katowicích (Polsko)

Canticum Novum

2002

účast na nesoutěžním V. Mezinárodním Sborovém Festivalu Alta Pusteria (Itálie), kde soubor byl označen za jeden z nejlepších zůčastněných sborů

Canticum Novum

2002

1. místo ve finále soutěže Slezská píseň (Polsko)

Zorómbek

2002

Stříbrný kamerton a 2. místo ve finále celostátní soutěže školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2001

získání zlatého pásma na VI. Festivalu Opava Cantat

Collegium Iuvenum

2001

získání  3. místa na I. Festivalu Slezských sborů v Ustroni (Polsko)

Canticum Novum

2001

získání zlatého pásma na Festivalu Gymnasia Cantant v Brně

Collegium Iuvenum

2001

získání Zlatého kamertonu a 2. místa v celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

2000

získání zlatého pásma na V. Festivalu Opava Cantat

Collegium Iuvenum

2000

účast na prestižním Festivalu sborového umění v Jihlavě a provedení prapremiérové skladby

Canticum Novum

2000

1. místo v soutěži Slezská píseň (Polsko)

Zorómbek

2000

získání zlatého pásma na Festivalu Gymnasia Cantant v Brně

Collegium Iuvenum

2000

Stříbrný kamerton ve finále celostátní soutěže školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

1999

2. místo na XXX. Folklorním festivalu polských horalů v Żywcu (Polsko)

Sómsiek

1999

2. místo v soutěži lidových kapel v Zebrzydovicích (Polsko)

Zorómbek

1999

získání zlatého pásma na Festivalu Gymnasia Cantant v Brně

Collegium Iuvenum

1999

získání Zlatého kamertonu a 2. místa v celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

1998

vydání kompaktní desky Z narodzenia Pana

Collegium Canticorum

1998

Zlaté pásmo na soutěži Vánoční a adventní hudby v Praze

Collegium Canticorum

1998

získání zlatého pásma na III. Festivalu Opava Cantat

Collegium Iuvenum

1997

získání zlatého pásma na II. Festivalu Opava Cantant

Collegium Iuvenum

1997

zvláštní cena v kategorii vyspělých sborů v IX. ročníku Soutěže sakrální hudby v Rumii (Polsko)

Collegium Canticorum

1997

1. místo v soutěži lidových kapel v Zebrzydovicích (Polsko)

Sómsiek

1997

1. místo v regionální soutěži Slezská píseň (Polsko)

Zorómbek

1997

získání Zlatého kamertonu a 2. místa v celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

1996

vydání kompaktní desky Canticorum iubilo

Collegium Canticorum

1996

1. místo v soutěži Slezská píseň (Polsko)

Zorómbek

1996

1. místo v celoslezské přehlídce školních sborů v Katovicích (Polsko)

Collegium Iuvenum

1995

účast na Světové hudební soutěži v Llangollen (Wales - Velká Británie)

2. místo v kategorii lidových kapel

Collegium Canticorum

Sómsiek

1995

tři Zlatá Pásma na Pěvecké soutěži polských sborů v ČR

Collegium Canticorum

Collegium Iuvenum

Amici Can. Antiquae

1995

3. místo a cena za nejlepší interpretaci soudobé skladby na Pražských dnech sborového zpěvu v kategorii velkých sborů dospělých

Collegium Iuvenum

1994

účast na jedné z nejprestižnějších evropských soutěží, XIV Mezinárodní soutěži B. Bartóka v Debrecénu (Maďarsko)

Collegium Canticorum

1994

získání Zlatého kamertonu a Poháru Ministra Školství za absolutní vítězství v celostátní soutěži školních sborů v Bydhošti (Polsko)

Collegium Iuvenum

1994

1. místo a cena za nejlepší soutěžní program na Pražských dnech sborového zpěvu

Collegium Canticorum

1993

probojování se do finále celostátní soutěže školních sborů v Bydhošti a získání Stříbrného kamertonu ve své kategorii (Polsko)

Collegium Iuvenum

1990

1. místo a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby na Festivalu sborového umění v Jihlavě

Collegium Canticorum

1990

vítěz soutěže polských pěveckých sborů v ČSFR

Collegium Canticorum

1988

na mezinárodním sborovém festivalu v Międzyzdrojích 4. – 5. místo v soutěži a pohár udělovaný nejvšestrannějšímu sboru (Polsko)

Collegium Canticorum