INFORMACJE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU

PRÓBY:

- piątki 13,30 - 14,15

- UWAGA - od września 2016 absencje wpisuje się do dziennika elektronicznego (rozporządzenie dyrekcji), zatem nieobecność po 6. lekcji trzeba zgłosić L.Kalinie.

- 16.11. próby NIE MA

ZGRUPOWANIA:

 

-

KONCERTY:

 

- 19.12. dwa koncerty świąteczne Gimnazjum

FESTIWALE i KONKURSY:

 

-

RÓŻNE:

 

NAGRANIA:

 

 

REPERTUAR:

Repertuar (doc.)   Teksty-komplet (doc.)

repertuar po blokach (wiązanki)

UWAGA: – na wyjazdy zagraniczne każdy załatwia ubezpieczenie we własnym zakresie !!!

Leszek KALINA, Ewa KUREK