Kapela Gorolsko “ZORÓMBEK”

KG "Zorómbek" powstała we wrześniu 1989 roku. Jej członkami są uczniowie Polskiego Gimnazjum (czyli Polskiego Liceum) w Czeskim Cieszynie, które zespół reprezentuje. Przez dwa lata działał jako zespół koła gimnazjalnego Macierzy Szkolnej. Od września 1994 organizacyjnie stanowił część Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego Collegium Canticorum a od lutego 1999 działa pod egidą Polskiego Towarzystwa Artystycznego ARS MUSICA. W chwili obecnej zespół liczy około 12 osób - instrumentalistów i wokalistów - w wieku od 15 do 19 lat. Kierownikiem artystycznym i założycielem jest dr Leszek Kalina.

Repertuar zespołu stanowi góralski folklor pieśniowy regionu Beskidu Cieszyńskiego, subregionu jabłonkowskiego, który kapela stara się wykonywać autentycznie, bez stylizacji "artystycznych", w oryginalnych strojach.

Zespół uczestniczy w różnych imprezach na terenie Śląska Cieszyńskiego, w marcu 1992 koncertował dwukrotnie w Poznaniu a w czerwcu 1993 uczestniczył w otwarciu posowieckiego miasta Borne Sulinowo w Koszalińskiem, gdzie prezentował swe umiejętności m.in. przed wicepremierem Goryszewskim. Zespół dba również o edukację etnograficzną dzieci z naszych polskich szkół na Zaolziu organizując dla nich koncerty wychowawcze.

Kapela dokonała już nagrań dla Rozgłośni Ostrawskiej oraz Polskiego Radia w Warszawie, pojawia się również na falach TV Katowickiej.