Kapele ludowe - kontakty

 

A K T U A L N O Ś C I   dla kapel:

VI Polonijny Festiwal Kapel Ludowych w Dąbrowie Tarnowskiej 17 - 23 lipca 2006:

- propozycja

- karta zgłoszenia

- informacje

patrz artykuł - Głos Ludu z 4. i 6.8.2005

patrz artykuł - Głos Ludu z 21.8.2004

Kontakty na polskie kapele ludowe z Zaolzia udostępnia Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS MUSICA - www.arsmusica.cz ◄◄◄ powrót do strony głównej

Zmiany w kontaktach prosimy przekazywać na adres mailowy am@arsmusica.cz.