Zarząd

PTA Ars Musica, z.s.

INFORMACJE

najbliższe zebranie >>>(doroczne-sprawozdawcze)

czwartek 07.06.2018, 15,30 w klasie WM Gimnazjum
   

następny zarząd  >>>

cca październik 2018 - ustalimy później