INFORMACJE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

PRÓBY:

 

Informacje u dr. Władysława KUBIENIA

ZGRUPOWANIA:

 

-

WYSTĘPY:

 

-

FESTIWALE:

 

-

RÓŻNE:

 

 

UWAGA: – na wyjazdy zagraniczne każdy załatwia ubezpieczenie we własnym zakresie !!!

Władysław KUBIEŃ