SZ.K.A.P.A.

Szkolne Kółko Alternatywnych Prezentacji Artystycznych

Powstało w 1997 roku jako towarzystwo ludzi, którzy czas od czasu mają ochotę się bawić. Charakterystycznym rysem SZKAPY jest, oprócz absolutnej dobrowolności,  ciągła zmiana składu. Członkami są uczniowie Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania (czyli Polskiego Liceum) w Czeskim Cieszynie, na którego gruncie  zespół powstał i działa. W 1999 roku SZKAPA zgłosiła swój akces do nowopowstałego Polskiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”.

SZKAPA inklinuje w kierunku teatru przedmiotu, którego język jest uniwersalny, nie wymaga tłumaczenia, a którego możliwości komunikatywne są olbrzymie. SZKAPĘ można obejrzeć na różnych akcjach szkolnych, lokalnych, lecz również poza granicami Zaolzia ( np. Chorzów, Otrokovice) – zagościła na Kresach, Melpomenkach, festiwalu „Na Granicy”...

 W swoim dorobku artystycznym SZKAPA ma już szereg samodzielnych spektakli, które są w różnych wariantach prezentowane widzom. Znane są zwłaszcza takie etiudy jak: „ Liny”, „Ramy”, „Słowa”, „Przystanek”, „Bryły” i inne. W przygotowaniu jest szereg nowych pomysłów. Wszystko to jest wynikiem wspólnej zabawy i prób.

SZKAPA BAWI SIEBIE I INNYCH JUŻ 20 LAT!

 

WARSZTATY TEATRALNE "CO WYOBRAŹNIA PODPOWIE" - 1-2 marca 2012, zajęcia realizuje Teatr Pod Orzełkiem z Białegostoku - FOTO