SZ.K.A.P.A.

Szkolne Kółko Alternatywnych Prezentacji Artystycznych

Powstało w 1997 roku jako towarzystwo ludzi, którzy czas od czasu mają ochotę się bawić. Charakterystycznym rysem SZKAPY jest, oprócz absolutnej dobrowolności,  ciągła zmiana składu. Członkami są uczniowie Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania (czyli Polskiego Liceum) w Czeskim Cieszynie, na którego gruncie  zespół powstał i działa. W 1999 roku SZKAPA zgłosiła swój akces do nowopowstałego Polskiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”.

SZKAPA inklinuje w kierunku teatru przedmiotu, którego język jest uniwersalny, nie wymaga tłumaczenia, a którego możliwości komunikatywne są olbrzymie. SZKAPĘ można obejrzeć na różnych akcjach szkolnych, lokalnych, lecz również poza granicami Zaolzia ( np. Chorzów, Otrokovice) – zagościła na Kresach, Melpomenkach, festiwalu „Na Granicy”...

 W swoim dorobku artystycznym SZKAPA ma już szereg samodzielnych spektakli, które są w różnych wariantach prezentowane widzom. Znane są zwłaszcza takie etiudy jak: „ Liny”, „Ramy”, „Słowa”, „Przystanek”, „Bryły” i inne. W przygotowaniu jest szereg nowych pomysłów. Wszystko to jest wynikiem wspólnej zabawy i prób.

 

SZKAPA BAWI SIEBIE I INNYCH JUŻ 20 LAT!

W piątkowy podwieczór 24 listopada bieżącego roku  w „rodzimej stajni” na 4. piętrze Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie Szkolne Kółko Alternatywnych Prezentacji Artystycznych = SZKAPA obchodziło okrąglutki jubileusz. Młodzi miłośnicy teatru zaprezentowali swe umiejętności i własną kreatywność w trzech etiudach: Granica, Walizka i Pisarka. Wzbogacili program o skecz pod tytułem Dwóch Polaków zapożyczony z teatrzyku Zielona Gęś – K. I. Gałczyńskiego.  Jako gość wystąpił w wieczorze Tomek Suchý, który będzie reprezentował w grudniu Zaolzie w Białymstoku na Spotkaniach Laureatów konkursu recytatorskiego KRESY. To tradycyjne połączenie recytacji z teatrem sprawdziło się i tym razem. Publiczność z zadowoleniem opuszczała salę i do duchowej uczty dodała jeszcze odrobinę kulinarnej, przy wspólnym „żłobie” razem z jubilatami. Wśród życzeń najczęściej było słychać – „jeszcze wielu udanych sezonów”. Jak na starą chabetę 20 lat to dużo. Jednak forma dopisuje. Tak trzymać.

FOTO

 

WARSZTATY TEATRALNE "RUSZAJ PASZCZĄ" - 19 października 2018

WARSZTATY TEATRALNE "CO WYOBRAŹNIA PODPOWIE" - 1-2 marca 2012, zajęcia realizuje Teatr Pod Orzełkiem z Białegostoku - FOTO