Zarz¹d

Kapeli Gorolskiej “SÓMSIEK”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes i skarbnik Dr. Leszek KALINA
kronikarz oraz prasa i reklama