Polskie Towarzystwo Artystyczne

“ARS MUSICA”

PTA Ars Musica powstało w lutym 1999 w Czeskim Cieszynie jako niezależna organizacja z osobowością prawną. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa jest ok. 15 osób (przede wszystkim pedagogów, artystów i przedsiębiorców).

Celem Organizacji jest promowanie kultury polskiej mniejszości narodowej w RC, zwłaszcza muzycznej, ludowej i teatralnej, jak również opieka organizacyjna i materialna nad zespołami o wyższym poziomie artystycznym, w szczególności ludzi młodych.

Obecnie w ramach PTA Ars Musica zrzeszone są następujące zespoły na zasadach członkostwa kolektywnego:

Chór Studencki

„COLLEGIUM IUVENUM“

(70 osób)

Chór Mieszany

„CANTICUM NOVUM“

(50 osób)

Chór Kameralny

„MUSICAE AMANTES“

(6   osób)

Kapela Gorolsko

„ZORÓMBEK“

(15 osób)

Kapela Gorolsko

„SÓMSIEK“

(10 osób)
Zespół Studencki „SZKAPA (15 osób)
Kompania Osób Prywatnych „AMICI CANTIONIS ANTIQUAE (8   osób)
Zespół Wokalny „ALAUDAE (40 osób)

Towarzystwo organizuje również “Przegląd Kapel Ludowych” Zaolzia oraz przy współpracy innych instytucji (Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, Koło Macierzy Szkolnej PSP w Błędowicach, Kongres Polaków w RC, ...) “Przegląd Szkolnych Zespołów Śpiewaczych”, “Festiwal Piosenki Dziecięcej”, eliminacje rejonowe "Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej" (dawnego “Śląskiego Śpiewania”) i Konkursu Recytacyjnego "Kresy". Stworzyło również regionalną centralę dla kapel ludowych (Zrzeszenie Kapel Ludowych), jak również udostępnia swoje strony internetowe dla Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego (zrzeszające polskie chóry zaolziańskie).

Członkowie zwyczajni PTA ARS MUSICA

MUDr. Michał BIELESZ  
Mgr. Jan BRANNY wiceprezes
Ing. Roman CIEŚLAR przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mgr. Renata CZADER  
MgA. Magdalena GREGOROVÁ FRYDRYCH  
Dr. Leszek KALINA prezes, kierownik artystyczny    info
dr Władysław KUBIEŃ sekretarz
Bc. Krystyna PĘKAŁA  
mgr Martyna RADŁOWSKA-OBRUSNÍK masmedia
Ing. Beata SCHÖNWALD masmedia
Mgr. Sylwia NIEMIEC  
Mgr. Grażyna SUCHA  
Prof. Dr. Alojzy SUCHANEK CSc. członek zarządu
MUDr. Bogdan SZMEK  
ThDr. Józef SZYMECZEK, Dr.  
Mgr. Adam WALACH  
Ing. arch. Marek WOJNAR kronikarz
Mgr. Kazimierz WOREK skarbnik