UWAGA - informacje na temat imprez:

- Festiwal Piosenki Dziecięcej

- Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

- Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej (dawne Śląskie Śpiewanie)

(współorganizowanych z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego)

pod banerem PCP-WM !!!

 

UWAGA - informacje na temat Konkursu Recytatorskiego "KRESY"

pod banerem KRESY !!!

 

UWAGA - informacje na temat Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

pod banerem ZKL !!!