Zarząd

Chóru Mieszanego “CANTICUM NOVUM”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes Krystyna PĘKAŁA
wiceprezes PharmDr. Adam BIELESZ
gospodarz Ing.arch. Katarzyna JURSA
kronikarz Ing.arch. Marek WOJNAR
skarbnik MUDr. Michał BIELESZ
prasa i reklama Bc. Anna SZOTKOWSKA
głosowi Mgr. Beata BIELESZ

Ewa MICHAŁEK

Bc. Tomasz MARTINEK

Ing. Piotr ZUBEK

rada artystyczna Dr. Leszek KALINA

MUDr. Bogdan SZMEK

Krystyna PĘKAŁA