Zarząd

Chóru Mieszanego “CANTICUM NOVUM”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes Bc. Krystyna PĘKAŁA
wiceprezes PharmDr. Adam BIELESZ
gospodarz Ing.arch. Katarzyna JURSA
kronikarz Ing.arch. Marek WOJNAR
skarbnik MUDr. Michał BIELESZ
prasa i reklama Bc. Anna SZOTKOWSKA
głosowi Mgr. Beata BIELESZ

Bc. Ewa MICHAŁEK

Mgr. Tomasz MARTINEK

Ing. Piotr ZUBEK

rada artystyczna Dr. Leszek KALINA

MUDr. Bogdan SZMEK

Bc. Krystyna PĘKAŁA