Zarząd

Chóru Studenckiego “COLLEGIUM IUVENUM”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes Stefan HŁAWICZKA
korepetytor Mgr. Grażyna SUCHA
wiceprezesi                   (głosowi i rocznikowi) Anna KRYGIEL, Witold LISZTWAN, Jolanta IWANUSZEK, Michał STAŚ
kronikarz Beata KAJFOSZ
prasa i reklama Tomasz SUCHÝ
skarbnik Joanna MITURA
członkowie zarządu Ema TRÁVNÍČEK, Krystyna WANIA, Joanna PIĘTAK, Ewa WIERZGOŃ