Zarząd

Chóru Studenckiego “COLLEGIUM IUVENUM”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes Stefan HŁAWICZKA
korepetytor Mgr. Grażyna SUCHA
wiceprezesi                   (głosowi i rocznikowi) Witold LISZTWAN, Jolanta IWANUSZEK, Michał STAŚ, Daniela VEIT
kronikarz Beata KAJFOSZ
prasa i reklama Aleksandra HLADÍK
skarbnik Joanna MITURA
członkowie zarządu Joanna PIĘTAK, Ewa WIERZGOŃ, Danuta FRANEK, Jan GLAC, Dominik POLOČEKAK