Chór Studencki "COLLEGIUM IUVENUM"

ChS Collegium Iuvenum powstał we wrześniu 1990 roku jako chór Polskiego Gimnazjum (czyli Polskiego Liceum) w Czeskim Cieszynie. Przez dwa lata działał pod kołem gimnazjalnym Macierzy Szkolnej. Od września 1994 do lutego 1999 był jednym z zespołów Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego Collegium Canticorum. W chwili obecnej działa jako artystycznie niezależny zespół Polskiego Towarzystwa Artystycznego ARS MUSICA reprezentując zarazem Polskie Gimnazjum (Liceum), którego uczniowie w 100 % tworzą bazę członkowską. W chwili obecnej chór liczy około 60 członków w wieku od 15-19 lat. Kierownikiem artystycznym, założycielem i dyrygentem w jednej osobie jest dr Leszek Kalina, a asystentem mgr Grażyna Sucha.

W repertuarze zespołu znajdują się dzieła mistrzów polifonii, klasyki i romantyzmu, opracowania pieśni ludowych i muzyki tanecznej, muzyka współczesna i eksperymentalna - słowem zespół stara się o jak najszersze spektrum repertuaru i możliwie największą uniwersalność.

ChS CI zostało już kilkakrotnie zaprezentowane na antenie Polskiego Radia i Rozgłośni Ostrawskiej. Warto podkreślić , iż chór jest członkiem Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie oraz Unie českých pěveckých sborů w Pradze.