Zarząd

Kompanii Osób Prywatnych “AMICI CANTIONIS ANTIQUAE”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes i skarbnik Dr. Leszek KALINA
kronikarz oraz prasa i reklama Marek WOJNAR