INFORMACJE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU

NASTĘPNE PRÓBY:

(zawsze w klasie WM Gimnazjum)

- MAXI-PRÓBY nie zdały egzaminu ...

ZGRUPOWANIA:

 

 

KONCERTY:

 

 

FESTIWALE i KONKURSY:

 

 

RÓŻNE:

 

 

NAGRANIA:

 

Haec Dies (W.Byrd):  wersja MP3 w Fis-Dur     wersja midi w D-Dur

Lasciate (Monteverdi): wersja na chór mieszany

REPERTUAR:

 

Repertuar (doc.)

Tłumaczenia tekstów obcojęzycznych ACA

UWAGA: – na wyjazdy zagraniczne każdy załatwia ubezpieczenie we własnym zakresie !!!

 

Leszek KALINA