Kompania Osób PrywatnychAMICI CANTIONIS ANTIQUAE

powstała w styczniu 1992 roku jako mieszany kwartet wokalny (Halina Pribula, Beata Brzóska, Leszek Kalina – kierownik artystyczny i założyciel, Lech Gattnar) będący niezależnym artystycznie zespołem w ramach Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego “Collegium Canticorum”. Celem Kompanii było jednorazowe wykonanie zapomnianego dzieła chóralnego Jerzego Trzanowskiego (1592-1637). Po nagraniach dla Muzeum Cieszyńskiego i Radia Ostrawa oraz kilku koncertach, czwórka śpiewaków zdecydowała o kontynuowaniu działalności w dziedzinie muzyki chóralnej a`capella i nie tylko renesansu poszerzając swe szeregi (Kateřina Kafková, Aleksandra Sładeczek, Grażyna Sucha, Roman Najder, Radek Duda).

Od czerwca 1998 do listopada 2002 działalność zespołu zawieszono.

Obecnie zespół zreaktywowano pod patronatem Polskiego Towarzystwa Artystycznego “ARS MUSICA” zmieniając wokalny profil grupy mieszanej na męską z wykorzystaniem głosów kontratenorowych.

Aktualny skład:  

Leszek KALINA kontratenor, tenor
Witosław SZWARC kontratenor, tenor
Jacek RYBICKI kontratenor, tenor
Marian JEŻOWICZ tenor
Marek WOJNAR baryton
Marian OWCZARZY baryton
Witold BIERNAT bas
Jan PIETER bas
Adam BIELESZ bas

Zespół został już kilkakrotnie zaprezentowany na antenie Radia Ostrawskiego, TV czeskiej i polskiej. Warto podkreślić, iż chór jest członkiem Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie oraz Unie českých pěveckých sborů w Pradze.

Byli członkowie składu męskiego:

Henryk SZYMECZEK; Matúš KUŠNÍR; Radek ŚMIŁOWSKI; Ryszard WANIA; Roman KASZPER; Witold RYBICKI