Chór Kameralny “MUSICAE AMANTES” - Nydek

Sekstet wokalny MUSICAE AMANTES jest w chwili obecnej najmłodszym wśród działających na Zaolziu małych zespołów wokalnych. Powstał w styczniu 1997 roku a jego pierwszy minikoncert odbył się pięć miesięcy później w Gródku. Od tego czasu zespół występował na różnych imprezach kulturalnych, między innymi wziął udział w Przeglądzie Małych Zespołów Wokalnych ZŚM w Suchej Górnej (1998), inaugurował Walne Zebranie Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego w Karwinie (1999), uczestniczył w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz w prestiżowym Festiwalu Twórczości Chóralnej w Jihlavie. W lipcu 2000 wziął udział w koncercie z okazji 140-tej rocznicy urodzin Gustava Mahlera w domu rodzinnym kompozytora w Kalištích.

Repertuar tego ambitnego zespołu kameralnego obejmuje wokalne utwory sakralne i świeckie renesansu, opracowania negrospirituals i pieśni ludowych oraz utwory muzyki rozrywkowej. Obecnie zespół poszerza repertuar o utwory muzyki XX wieku i kolędy.

Aktualny skład:

Katarzyna Bezecna

sopran

Aleksandra Pruszydło

alt

Magdalena Szmek

alt

Bogdan Szmek

tenor

Zbigniew Szmek

tenor - baryton

Jacek Rybicki

bas