Bogdan SZMEK

urodził się w roku 1979 w Trzyńcu. Po absolwowaniu Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie zostaje studentem medycyny na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

W roku 1997 założył i prowadzi Chór Kameralny “MUSICAE AMANTES”, który już w trzecim roku swego istnienia uczestniczył w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dając koncert na Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie nauki w liceum przez cztery lata (1993-1997) był członkiem znanego chóru szkolnego “COLLEGIUM IUVENUM” a po zdaniu matury przez dwa lata Polskiego Chóru Mieszanego "COLLEGIUM CANTICORUM". Od roku 1999 śpiewa również w Chórze Akademickim "ŽEROTÍN" przy Filharmonii Morawskiej w Ołomuńcu oraz stoi przy założeniu nowego Chóru Mieszanego “CANTICUM NOVUM” naszej Organizacji, gdzie w chwili obecnej pełni funkcję korepetytora.

Znany na naszym terenie jest również z działalności folklorystycznej będąc członkiem nie tylko Kapel Gorolskich ”ZORÓMBEK” i ”SÓMSIEK” działających w ramach naszego Towarzystwa, ale i Zespołu Regionalnego ”BYSTRZYCA” MK PZKO w Bystrzycy.