Zarząd

Zespołu Wokalnego “ALAUDAE”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes i skarbnik Mgr. Joanna BARTULEC
głosowe-wiceprezesiny Aneta GAZUR, Janina WOŹNIAK
kronikarz oraz prasa i reklama MUDr. Krystyna KLUZ
korepetytorki J.Bartulec, K.Šípek, A.Gazur