Zespół Wokalny "ALAUDAE"

działał od września 2002 roku. Założony został w karwińskiej filii Polskiego Gimnazjum (czyli liceum) w Czeskim Cieszynie pod batutą dr Leszka Kaliny jako kameralny chór żeński. W maju 2003 przyjął nazwę Zespół Wokalny ALAUDAE czyli "Dziewczęce Skowronki". Od stycznia 2005 jest również artystycznie niezależnym zespołem PTA Ars Musica. Od września 2008 zrzeszał również uczennice klas polskich czeskocieszyńskiej Akademii Handlowej. Od września 2010 do stycznia 2012 w związku z ukończeniem działalności filii w Karwinie zawiesił działalność, by w lutym 2012 reaktywować się w składzie dorosłym. W repertuarze znajdują się kompozycje mistrzów polifonii, klasyki i romantyzmu, opracowania pieśni ludowych i negrospirituals oraz muzyka XX wieku. Aktualnie chór liczy około 20 "skowronek" w wieku od 20 do 34 lat.

Warto podkreślić, iż zespół jest członkiem Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie oraz Unie českých pěveckých sborů w Pradze.