SZ.K.A.P.A.

Školní soubor alternativních uměleckých forem

(Szkolne Kółko Aternatywnych Prezentacji Artystycznych)

Založené v září 1997.

Tento soubor se zaměřuje především na “divadlo předmětu” - zatím nastudoval představení LINY, RAMY a v současnosti připravuje představení SŁOWA. Ve svém repertoáru má navíc program s názvem Wariacje na temat Mickiewicza (Variace na Mickiewiczovo téma) s využitím poezie tohoto velkého básníka.

Soubor se zatím předvedl především na školních akcích, spolupořádá krajánskou recitační soutěž KRESY a představil