Momentky z vystoupení Szkapy a Eben-Ezeru v Ostra 28 února 2003

(V rámci projektu MAKE a CONNECTION)

Před vystoupením je nutno se posilnit ...

Těsně po představení

Szkapa děkuje organizátorům

 

Z  ARCHÍVU:

 

Hra RAMY

Hra PODUSZKI

Hra RUCE