Výbor

Horalské Kapely SÓMSIEK

umělecký vedoucí Dr. Leszek KALINA
předseda a pokladník Dr. Leszek KALINA
kronikář, média a reklama