Polské umělecké sdružení

ARS MUSICA

PUS Ars Musica vzniklo v únoru 1999 v Českém Těšíně jako nezávislá organizace s právní subjektivitou. Řádnými členy Sdružení je cca 15 osob (především pedagogové, umělci a podnikatelé).

Organizace si klade za cíl promoci kultury polské národnostní menšiny v ČR, obzvláště hudební, lidové a divadelní, dále organizační a finanční zabezpečení souborů s vyšší uměleckou úrovní, především mladých lidí.

V současnosti působí v rámci PUS Ars Musica na zásadách kolektivních členů následující soubory:

Studentský sbor

COLLEGIUM IUVENUM

(70 osob)
Smíšený sbor

CANTICUM NOVUM

(50 osob)
Komorní sbor

MUSICAE AMANTES

(6   osob)
Horalská kapela

ZORÓMBEK

(15 osob)
Horalská kapela

SÓMSIEK

(10 osob)
Studentský soubor SZKAPA (15 osob)
Spolek soukromých osob AMICI CANTIONIS ANTIQUAE (8   osob)
Vokální soubor ALAUDAE (40 osob)

Sdružení také pořádá Festival lidových kapel Těšínska a při organizaci Přehlídky školních hudebních souborů, Festivalu dětské písně, regionálního kola Přehlídky těšínské lidové písně (do nedávná Slezské píseň) a Recitační soutěže Kresy spolupracuje s jinými institucemi (Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství, Maticí školskou Polské ZŠ v Havířově-Bludovicích, Kongresem Poláků v ČR,...). Vytvořilo rovněž koordinační centrum pro místní lidové kapely (Zrzeszenie Kapel Ludowych) a pro sdružení místních polských pěveckých sborů (Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne) dává k dispozici své internetové stránky.

Řádní členové PUS ARS MUSICA

MUDr. Michał BIELESZ  
Mgr. Jan BRANNY místopředseda
Ing. Roman CIEŚLAR vedoucí revizní komise
Mgr. Renata CZADER  
MgA. Magdalena GREGOROVÁ FRYDRYCH  
Dr. Leszek KALINA předseda, umělecký vedoucí           info
dr Władysław KUBIEŃ tajemník
Bc. Krystyna PĘKAŁA  
mgr Martyna RADŁOWSKA-OBRUSNÍK tisková mluvčí
Ing. Beata SCHÖNWALD tisková mluvčí
Mgr. Sylwia NIEMIEC  
Mgr. Grażyna SUCHA  
Prof. Dr. Alojzy SUCHANEK CSc. člen výboru
MUDr. Bogdan SZMEK  
ThDr. Józef SZYMECZEK, Dr.  
Ing. Michał TUROŃ  
Mgr. Adam WALACH  
Ing. arch. Marek WOJNAR kronikář
Mgr. Kazimierz WOREK pokladník