Výbor

Smíšeného sboru CANTICUM NOVUM

umělecký vedoucí Dr. Leszek KALINA
předseda Krystyna PĘKAŁA
místopředseda PharmDr. Adam BIELESZ
hospodář Ing.arch. Katarzyna JURSA
kronikář Ing.arch. Marek WOJNAR
pokladník MUDr. Michał BIELESZ
média a reklama Bc. Anna SZOTKOWSKA
hlasoví důvěrníci Mgr. Beata BIELESZ

Ewa MICHAŁEK

Bc. Tomasz MARTINEK

Ing. Piotr ZUBEK

umělecká rada Dr. Leszek KALINA

MUDr. Bogdan SZMEK

Krystyna PĘKAŁA