Smíšený sbor CANTICUM NOVUM

založilo Polské umělecké sdružení Ars Musica v září 1999. Zakladatelem a uměleckým vedoucím je Dr. Leszek Kalina, členy pak především absolventi Studentského sboru Collegium Iuvenum. V současnosti má sbor asi 60 členů ve věku 18-30 let. Se souborem spolupracuje i významný odborník v oboru hlasové výchovy Prof. Dr. Alojzy Suchanek CSc.

Repertoár souboru tvoří díla polyfonní, klasicistní i romantická, úpravy lidových písní i taneční hudby, současná a experimentální tvorba - zkrátka soubor se snaží o maximální žánrovou pestrost a repertoárovou univerzalitu.

Sbor je členem Hudebně-pěvecké organizace polských souborů na Těšínsku, Svazu sborů a orchestrů ve Warszawě a Unie českých pěveckých sborů.