Výbor

Studentského sboru COLLEGIUM IUVENUM

umělecký vedoucí Dr. Leszek KALINA
předseda Stefan HŁAWICZKA
korepetice Mgr. Grażyna SUCHA
místopředsedové Anna KRYGIEL, Witold LISZTWAN, Jolanta IWANUSZEK, Michał STAŒ
kronikář Beata KAJFOSZ
média a reklama Tomasz SUCHÝ
pokladník Joanna MITURA
členové výboru Ema TRÁVNÍČEK, Krystyna WANIA, Joanna PIĘTAK, Ewa WIERZGOŃ