Studentský sbor COLLEGIUM IUVENUM

Studentský sbor COLLEGIUM IUVENUM vznikl v září 1990 jako sbor Polského gymnázia v Českém Těšíně. Dva roky působil jako soubor polské Matice školské v ČR. Od září 1994 do února 1999 byl jedním ze sborů působících v rámci Polského Pěveckého Sdružení Collegium Canticorum. V současné době působí jako umělecky nezávislé těleso Polského uměleckého sdružení ARS MUSICA, avšak zároveň je nadále sborem Polského gymnázia, jehož všichni členové jsou studenty této školy. V současnosti má sbor asi 60 členů 15-19 letých. Uměleckým vedoucím, zakladatelem a dirigentem je Dr. Leszek Kalina, asistentkou Mgr. Grażyna Sucha.

Repertoár souboru tvoří díla polyfonní, klasicistní i romantická, úpravy lidových písní i taneční hudby, současná a experimentální tvorba - zkrátka soubor se snaží o maximální žánrovou pestrost a repertoárovou univerzalitu.

Collegium Iuvenum se již několikrát objevilo na vlnách polského i českého rozhlasu. Sbor je členem Hudebně-pěvecké organizace polských souborů na Těšínsku, Svazu sborů a orchestrů ve Warszawě a Unie českých pěveckých sborů.