Výbor

Spolku soukromých osob AMICI CANTIONIS ANTIQUAE

umělecký vedoucí Dr. Leszek KALINA
předseda a pokladník Dr. Leszek KALINA
kronikář, média a reklama Marek WOJNAR