Bogdan SZMEK

narodil se v roce 1979 v Třinci. Po ukončení studia na Polském gymnáziu v Českém Těšíně se stává studentem lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

W roce 1997 založil a dodnes vede Komorní sbor “MUSICAE AMANTES”, který j ve třetím roce svého působení se účastnil oslav 10-le Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (senátní organizace pro krajánské záležitosti) a vystupoval na Královském zámku ve Varšavě. Během studia na gymnáziu byl čtyři roky (1993-1997) členem známého školního sboru “COLLEGIUM IUVENUM” a po maturitě dva roky Polského smíšeného sboru "COLLEGIUM CANTICORUM". Od roku 1999 zpívá rovněž v Akademickém sboru "ŽEROTÍN" při Moravské filharmonii v Olomouci a také stál u založení nového Smíšeného sboru “CANTICUM NOVUM” naší organizace, kde v současnosti je korepetitorem.

Znamý je rovněž v našem regionu z činnosti ve folklorní oblasti nejenom jako člen Horalských kapel ”ZORÓMBEK” a ”SÓMSIEK” působících v rámci našeho sdružení, ale i Lidového souboru ”BYSTRZYCA” MK PZKO w Bystřici.