W PRZYGOTOWANIU VI POLONIJNY FESTIWAL KAPEL LUDOWYCH

 

Można wysyłać zgłoszenia

 

RZESZÓW/ZAOLZIE (sch) – Tydzień temu w ramach prób i koncertu galowego XIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych kierownik artystyczny zaolziańskiego Polskiego Towarzystwa Muzycznego „Ars Musica” Leszek Kalina oraz dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej Paweł Chojnowski z upoważnienia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  przeprowadzili rozmowy z kierownikami zespołów śpiewaczo-tanecznych i ich kapel nt. repertuaru, jaki przygotowują zespoły na kolejny festiwal w 2008 r. Informacje te mają pomóc w przygotowaniu przyszłorocznych warsztatów dla kapel, które odbędą się w ramach VI Polonijnego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Koncepcję wznowienia tradycji organizowania polonijnych festiwalów kapel L. Kalina i P. Chojnowski przedstawili rok temu prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzejowi Stelmachowskiemu. O tym, że pomysł spotkał się ze zrozumieniem, świadczy fakt, że ruszyła już rekrutacja zespołów na przyszłoroczny VI Polonijny Festiwal Kapel Ludowych, który  odbędzie się w dniach 17 – 23 lipca 2006 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Zatem już teraz (decyduje kolejność zgłoszeń) można się zgłaszać pod adresem Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, e-mail: ddk0@op.pl. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2006 r.

 

Uczestnikami Festiwalu mogą być 3 – 8-osobowe kapele polonijne będące częściami składowymi zespołów folklorystycznych w kraju zamieszkania. Kapela powinna  zaznaczyć w zgłoszeniu region (lub regiony), który preferuje na warsztatach, czyli region, który zespół taneczny zamierza zaprezentować na XIV Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w 2008 r. w Rzeszowie.

 

Bliższe informacje oraz karty zgłoszeń zainteresowane kapele z Zaolzia znajdą na stronach internetowych www.arsmusica.cz pod banerem ZKL.