POLONIJNE KAPELE BĘDĄ MIAŁY SWÓJ FESTIWAL

Za dwa lata w Dąbrowie

CZ. CIESZYN (sch) – Zabiegi kierownika artystycznego i sekretarza PTA “Ars Musica” Leszka Kaliny w sprawie wznowienia tradycji organizowania Polonijnych Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dąbrowie Tarnowskiej trafiły na podatny grunt. W 2006 r. prawdopodobnie odbędzie się jego kolejna po kilkuletniej przerwie edycja.

We wtorek L. Kalina i dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski przedstawili prezesowi Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Andrzejowi Stelmachowskiemu koncepcję polonijnych festiwali kapel i śpiewaków. Odbywałyby się one dwa razy na trzy lata, czyli w przerwach między rzeszowskimi festiwalami, które organizowane są w cyklu trzyletnim. Polonijne Festiwale Kapel i Śpiewaków Ludowych poprzedzałyby warsztaty.

Na festiwalu w Rzeszowie (najbliższy odbędzie się w przyszłym roku) zamierzamy przeprowadzić rozeznanie, z jakich regionów repertuar przygotowują zespoły na najbliższe lata. Pod tym kątem będą prowadzone warsztaty dla kapel - wyjaśnia L. Kalina. Kierowana przezeń “Ars Musica” - jako gwarant i partner zagraniczny festiwali - będzie np. służyć pomocą w razie zainteresowania zespołów specyfiką grania i śpiewania w regionach beskidzkim i cieszyńskim.

Koncepcja wznowienia Polonijnych Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych została bardzo przychylnie przyjęta przez prezesa Stelmachowskiego. O bliższe informacje kapele zaolziańskie mogą zwracać się do sekretariatu “Ars Musica”. W odpowiednim czasie pojawią się one również na stronach internetowych www.arsmusica.cz pod banerem ZKL.